Loading...

Udskiftning af brandslange

2.171,00 kr.2.271,00 kr. Ekskl. moms

Udskiftning af brandslange

Loading...

Trykprøvning
5 år efter installationen og derefter hvert 5. år skal der foretages trykprøvning af
slangevindens slange. Tryk ved trykprøvningen skal være i henhold til:
• For formfaste slanger et tryk 12 bar (1,2 MPa) i 2 minutter jævnfør DS/EN 671-1
Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 1: Slangevinder med
formfaste slanger.
• For flade slanger et tryk 24 bar (2,4 MPa) i 1 minut jævnfør DS/EN 671-2 Stationære
brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 2: Brandslangesystemer med flad
slange.
Trykprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed.
Er slangen mere end 20 år, skal den enten udskiftes eller trykafprøves hvert år.

Størrelse.

Udskiftning af 3/4", Udskiftning af 1”