Kursusbetingelser

Gældende for kurser afholdt af TL SAFETY ApS 

Generelle oplysninger: 
www.tlsafety.dk ejes af TL SAFETY ApS, 
CVR-nr.: 40801936, 

Adresse:
Aalykkevej 20, Rum 7,
9500 Hobro
Tlf. 51719189

e-mailadresse 
info@tlsafety.dk 

Tak for tilmeldingen til et af vores kurser. 
Nedenfor findes en række praktiske informationer, som kursisten skal være bekendt med.  

Praktisk information 
Kursisten skal møde senest 10 min. før kursus start, og der skal medbringes ID og e-mailadresse. 

Til brug for udstedelse af kursusbevis skal der medbringes e-mailadresse og kørekort/sygesikring (hvis kursisten ikke har et CPR-nummer med de sidste 4 cifre skal pas medbringes). 

I forbindelse med førstehjælpskurser skal der medbringes praktisk tøj til årstiden der må blive beskidt, da visse øvelser foretages på gulv samt udendørs. 

Tilmelding til kurser 

Det er kursistens ansvar, at oplysninger givet ved tilmelding er korrekte. Det er vigtigt, at kursisten kontrollerer, at alle afgivne personlige oplysninger inkl. e-mailadresse er korrekte. Den oplyste e-mailadresse skal efterfølgende anvendes til at modtage et link til bevissystemet, hvor kursusbeviset skal hentes.  

Hvis tilmelding ikke er sket via hjemmesiden, skal kursisten på kursusdagen selv indtaste personlige oplysninger på instruktørens computer, og det er dermed kursistens ansvar, at de afgivne informationer er indtastet korrekt. Hvis afgivne informationer efterfølgende viser sig at være forkerte eller mangelfulde, vil der blive pålagt et gebyr på 100 kr. for at få rettet oplysningerne. Gebyret skal betales direkte til TL SAFETY ApS. 

Der er ingen fortrydelsesret på kursus med fastsat dato og/ eller angivet indenfor et tidsperiode.  

Varighed 

Der henvises til TL SAFETY’s hjemmeside – www.tlsafety.dk, hvor de forskellige kurser´s varighed er angivet. Vær opmærksom på, at kursustiderne er uden pauser. Kursisten kan forvente, at kurser af 4 timers varigheder indeholder ingen pauser, og kurser af 8 timers varighed har 30 min. pause. 

Instruktører: 

Instruktørerne på kurserne er godkendt af brancheorganisationer og dermed certificerede.  

Bedømmelse 

Kursisten vil blive bedømt i løbet af kursusdagen, og denne bedømmelse samt dagens afsluttende prøve i teori og praksis vil danne grundlag for den endelig vurdering af, om kurset er bestået. Hvis kurset mod forventning ikke bestås, kan der ske henvendelse til TL SAFETY ApS på info@tlsafty.dk. 

Udlevering af kursusbevis 

Efter kursets afslutning bliver førstehjælpsbeviserne lavet. Vær opmærksom på, at selve beviset bliver ikke tilsendt på mail, men beviserne ligger i Danske Førstehjælpsråds (DFR) bevissystem, hvor kursisten efter kursets afslutning vil få tilsendt et link via den mail, der er oplyst ved tilmelding. Kursisten skal via dette link selv hente beviset og downloade til eget brug.  

Mailadresser, der oprettes for første gang i bevissystemet, modtager to automatiske mails fra no-reply-kursusbevis@foerstehjaelpsraad.dk. Den ene mail fortæller om udstedelse af kursusbeviset. Den anden mail indeholder et unik aktiveringslink, som er blevet oprettet i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem. Aktiveringslinket skal bruges først for at kunne tilgå bevissystemet. 

Kan kursisten ikke finde mailen med aktiveringslinket, skal kursisten gøre følgende: 

 • Tjek om mailen er røget i spam og diverse andre bokse. Gmail har f.eks. en boks der hedder promoveringer, som kan opsamle en del post. Mailen med aktiveringslinket kommer fra no-reply-kursusbevis@foerstehjaelpsraad.dk
 • Overvej om mailen tidligere har været brugt i bevissystemet – i dette tilfælde vil der ikke komme en mail med et aktiveringslink, da e-mailadressen allerede er aktiveret. Dette er tilfælde, hvis kursisten tidligere (efter 2015) har været på et førstehjælpskursus under en DFR´s organisation, eller hvis kursistens e-mail har været benyttet af en anden person (f.eks. et familiemedlem) til registrering af et førstehjælpsbevis på et tidligere tidspunkt. 
 • Hvis kursisten er i tvivl om, hvorvidt mailen allerede har været brugt i bevissystemet, skal kursisten gå ind på følgende hjemmeside https://kursusbevis.foerstehjaelpsraad.dk/ og benytter funktionen ”glemt kodeord”. Hvis bevissystemet ikke sender en mail til den indtastede e-mailadresse, skyldes det, at e-mailadressen ikke er aktiveret i systemet /husk at tjekke i spam. Hvis systemet derimod genkender den indtastede e-mailadresse, sender systemet en mail med anvisning til, hvordan kodeordet skal nulstilles.   
 • Vent i 5 min og tjek diverse spambakker. Hvis kursisten fortsat ikke har modtaget en e-mail fra no-reply-kursusbevis@foerstehjaelpsraad.dk skal kursisten kontakte instruktøren. Instruktøren vil tjekke om der evt. er indtastet forkert e-mailadresse. 
 • Hvis kursisten og instruktøren ikke kan løse problemet, vil instruktøren kontakte FSFI, som er administrator på bevissystemet, og de vil undersøge muligheden for at finde et nyt aktiveringslink. Instruktøren henvender sig til FSFI med oplysninger om: kursusdato, kursistens navn og kursistens mail. Når FSFI har fundet et nyt aktiveringslink, sender de linket til instruktøren, som videre sender til kursisten.  
 • Er mailadresse ny i Dansk Førstehjælpsråd´s bevissystem, skal aktiveringslinket aktiveres som det første.   

Vær opmærksom på at 1-2 hverdage efter kursets afslutning kan kursisten modtage gratis hjælp fra instruktøren, som vil formidle kontakten og dialogen med FSFI for at få skabt adgangen til bevissystemet. Efter 2 hverdage pålægges der et gebyr på 100 kr. Der må forventes længere svar tider i weekender, helligdage samt ferieperioder. TL SAFETY ApS fremsender ikke kursusbeviser pr. e-mail eller post. 

Bortkomne kursusbevis
Hvis tidligere kursusbeviser bortkommer, og det skal udstedes et nyt kursusbevis, 
tillægges et gebyr på 100 kr. Betalingsbetingelser kan ses på TL SAFETY ApS’s hjemmeside. 

Afbud og gebyrer

Ved afbud mere end 21 dage før kursets afvikling, bliver 80% af kursusbeløbet refunderet. Ved afbud mindre end 20 dage
inden kursets afvikling bliver beløbet ikke refunderet.
AFLYSNING AF KURSUS Under hvert kursus er angivet et minimum-deltagerantal.
Kommer der ikke det ønskede antal tilmeldinger, forbeholder TL SAFETY ApS sig retten til at aflyse kurset.
Skulle et kursus blive aflyst, vil det indbetalte beløb blive refunderet umiddelbart efter, at kurset skulle have været
afholdt. Du vil få besked om aflysning af kurset senest 48 timer før afholdelse.

Udeblivelse/sygdom 

Der er tale om udeblivelse fra et kursus, hvis en kursist ikke har indfundet sig på kursusadressen ved kursets starttidspunkt, dette gælder uanset årsagen til udeblivelsen. 

Hvis kursisten ikke gennemfører hele kursusdagen pga. sygdom, hvis kursisten må afbryde kursusdagen og tage hjem, eller hvis kursisten ikke deltager hele kursusdagen, skal hele kurset tages om. 
Der refunderes ikke penge ved udeblivelse eller hvis kursisten forlader kurset i løbet af kursusdagen. Ved tilmelding til nyt kursus skal det fulde beløb betales igen.  

Bortvisning fra kursus 
Instruktøren har til enhver tid ret til at bortvise en kursist, hvis dennes opførsel, handlinger eller udtalelser:  

 • skader formålet med kurset 
 • generer eller på anden måde forulemper medkursister
 • virker truende overfor TL SAFETY ApS’s personale eller øvrige deltagere 
 • ved kursusstart møder op påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer 
 • møder op med tømmermænd eller lign. der kan sidestilles med påvirkning 

Såfremt en kursist er uenig i bortvisningens rigtighed, kan der efterfølgende fremsendes en skriftlig klage til TL SAFETY ApS, som behandles af TL SAFETY ApS´s ledelse. Såfremt klager får medhold i klagen, tilbydes et nyt kursus uden gebyr. En kursist der er bortvist fra et kursus, kan ikke kræve kursusgebyret refunderet. 

Persondataloven (GDPR) 
Kursistens personlige oplysninger vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende GDPR-regler og alle personlige oplysninger bliver slettet efter kursets afslutning og kursusbeviset er udstedet via bevissystemet.  

 

Opdateret 25/04-2024