Loading...

Opdatering af Førstehjælp ved Hjertestop

Ring for pris

Opdateringsuddannelsen repeterer og opdaterer tidligere indlærte kompetencer i forhold til førstehjælp ved hjertestop.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Loading...

Opdateringsuddannelse førstehjælp ved hjertestop

Undervisningstid             3 timer.

Overordnet kompetencemål

Deltageren agerer ud fra tidligere erhvervede kompetencer og kan, både selvstændigt og i samarbejde med
andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for
basal genoplivning.
Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
Deltageren kan yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet samt symptomer på stroke.

Det centrale indhold på uddannelsen

Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
Førstehjælp til blodprop i hjertet samt stroke
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning praktiske kompetencer

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltagerne indenfor 24 måneder har gennemført
basisuddannelserne ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”.
Fokus i uddannelsen er praktisk læring.

Særlige bemærkninger

Da dette er en opdateringsuddannelse, erstatter uddannelsen ikke de tidligere erhvervede
kursus/uddannelsesbeviser. Disse skal fortsat fremvises for at kunne dokumentere en given kompetence.
Bemærk at DFR anbefaler, at en af opdateringsuddannelserne gennemføres for hver 24 måneder, så højst
mulig førstehjælpskompetence opretholdes.
Der kan vælges frit mellem to uddannelser (”Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp” og
”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop”), men ”Opdatering af Førstehjælp ved hjertestop” skal være
gennemført inden for en samlet 48 måneders periode. Der kan således have været gennemført
”Opdateringsuddannelse livreddende førstehjælp” inden for de første 24 måneder.