Loading...

Kursus Varmt arbejde Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Ring for pris

Kursus Varmt arbejde Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

På dette kursus lærer kursisterne at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt. Deltageren kan udføre varmt tagdækkerarbejde brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Kursusbevis
Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.

Bortkomne kursusbevis
Hvis tidligere kursusbeviser bortkommer, og det skal udstedes et nyt kursusbevis, tillægges et gebyr på 100 kr. Betalingsbetingelser kan ses på TL SAFETY ApS’s hjemmeside.

Loading...

BESKRIVELSE AF: Kursus Varmt arbejde Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde. Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde.

På dette kursus lærer kursisterne at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt. Deltageren kan udføre varmt tagdækkerarbejde brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.

Ved tagdækning anvendes der som regel en gasbrænder til fastklæbning af tagpap på tagkonstruktionen. Derfor er tagdækning en type varmt arbejde, der kræver meget omhyggelig forberedelse og konstant fokus på sikkerheden. På kurset lærer du om farer og sikkerhedsforanstaltninger ved tagdækning, så det er muligt at undgå farlige brande.

Der kan efter bestået kursus udstedes DBI-certifikat, der gælder i 5 år i Danmark, Norge og Finland. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et DBI-certifikat.

MÅLGRUPPE

Dette kursus henvender sig til alle, der beskæftiger sig med tagdækning eller lignende arbejde på tage. Kurset indeholder praktiske øvelser inden for brandslukning, hvorfor vi anbefaler passende praktisk fodtøj og påklædning. Afslutningsvist vil der være en skriftlig prøve, som er en forudsætning for at opnå DBI-certifikatet.

UDBYTTE

Efter kurset vil deltageren være i stand til:

  • Vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter udførelse af tagdækningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet
  • Udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj, brandteknisk korrekt
  • Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning
  • Foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.

Det er et 6 timers kursus

Kursusbevis
Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.

Bortkomne kursusbevis
Hvis tidligere kursusbeviser bortkommer, og det skal udstedes et nyt kursusbevis, tillægges et gebyr på 100 kr. Betalingsbetingelser kan ses på TL SAFETY ApS’s hjemmeside.