Loading...

Kursus Varmt arbejde Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj

Ring for pris

Kursus Varmt arbejde Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj
KURSUSBESKRIVELSE

Hvert år opstår der brande ved svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding, tagdækning og andre former for varmt arbejde. Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer kursisterne at planlægge og udføre varmt arbejde forsvarligt.

Deltagerne vil lære at udføre opgaver med gnistdannede værktøj på en måde, der overholder brandmæssige retningslinjer, samtidig med at de vil være i stand til at identificere potentielle farer og sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages i betragtning under udførelsen af opgaver med høje temperaturer.
Efter at have bestået kurset vil deltagerne være berettigede til at modtage et DBI-certifikat, der er gyldigt i 5 år i Danmark, Norge og Finland. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med værktøj, der kan producere gnister, er i besiddelse af et DBI-certifikat.

Kursusbevis
Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.

Bortkomne kursusbevis
Hvis tidligere kursusbeviser bortkommer, og det skal udstedes et nyt kursusbevis, tillægges et gebyr på 100 kr. Betalingsbetingelser kan ses på TL SAFETY ApS’s hjemmeside.

Loading...

Efter kurset vil deltageren have evnen til at:

  • Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet
  • Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx skærebrænder, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol
  • Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
  • Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden
  • Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdets afslutning
  • Foretage brandslukning på arbejdspladsen

MÅLGRUPPE

Målgruppen for kurset omfatter enkeltpersoner, som er involveret i anvendelsen af ​​gnistproducerende værktøj i forskellige sammenhænge. Kurset omfatter praktiske øvelser i brandslukning som en del af undervisningen. Af denne grund anbefales deltagere at bære passende praktisk fodtøj og påklædning. Afslutningsvis kræves det, at deltagerne består af en skriftlig prøve for at opnå det officielle DBI-certifikat.