Loading...

Førstehjælpere med særligt ansvar

Ring for pris

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Loading...

Førstehjælpere med særligt
ansvar

Undervisningstid
12 timer.

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle
sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd
og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både
med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på
alarm 1-1-2.
Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge
vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den
tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Særtillæg 1: ”Førstehjælp ved ulykker, del 2”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til blødninger”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til småskader”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp til sygdomme”
Særtillæg 4: ”Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger”

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære
øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet
sted/areal.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.
I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser afvikles som et samlet kursusforløb.
Afvikles de basis- og tilvalgsuddannelser, der er anført i denne plan for funktionsuddannelse som
selvstændige kurser, skal der til basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” og alle tilvalgsuddannelser
tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved
hjertestop”.