Loading...

Førstehjælp ved Sygdomme

Ring for pris

Førstehjælp ved Sygdomme sætter deltageren i stand til at handle ved sygdomme der medfører ændret bevidsthedstilstand, smerter i bryst- eller bughulen samt vejrtrækningsbesvær.

Loading...

Førstehjælp ved sygdomme

Undervisningstid
1,5 timer

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved akut opståede situationer i forbindelse med sygdom og kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i kritiske eller livstruende sygdomssituationer.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
Førstehjælp ved stroke (blodprop/blødning i hjernen)
Førstehjælp ved kramper/epilepsi
Feberkramper
Førstehjælp ved diabetes
Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
Førstehjælp ved astma
Førstehjælp ved kronisk bronkitis og KOL
Førstehjælp ved falsk strubehoste
Førstehjælp ved alvorlig allergisk reaktion
Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
Førstehjælp ved blodprop i hjertet/hjertekrampe
Førstehjælp ved sygdomme med akutte smerter i maveregionen
Førstehjælp ved dehydrering
Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på
relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks.
gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.