Loading...

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

Ring for pris

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forbrændinger, hedeslag, forfrysninger og nedkøling.

Loading...

Førstehjælp ved skader i forbindelse med
temperaturpåvirkninger

Undervisningstid
1 time

Overordnet kompetencemål Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter og give relevant førstehjælp ved
varmepåvirkning eller kuldepåvirkning af en person uanset om påvirkningen er lokalt på huden eller på hele
kroppen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved hedeslag
Førstehjælp ved forbrændinger
Førstehjælp ved forfrysninger
Førstehjælp ved nedkøling af kroppen

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.