Loading...

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger

Ring for pris

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger sætter deltageren i stand til at handle ved forgiftninger samt indre og ydre ætsninger.

Loading...

Førstehjælp ved kemiske
påvirkninger

Undervisningstid
30 minutter

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i førstehjælpssituationer med forgiftninger og
ætsninger, samt forebygge disse i hverdagen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Forebyggelse i forhold til forgiftninger og ætsninger
Giftlinjen og brug af denne
Førstehjælp til forgiftede personer
Førstehjælp ved ætsninger på huden, i øjnene og ved indtagelse
Praksisnære scenarier og øvelser

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.

Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.