Loading...

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Ring for pris

Førstehjælp og forebyggelse til børn sætter deltageren i stand til at forbygge skader og ulykker med børn og yde relevant førstehjælp ved skader og pludselig sygdom hos børn.
Bemærk, uddannelsen indeholder ikke basal genoplivning til børn.

Loading...

Førstehjælp og forebyggelse til børn

Undervisningstid
2,5 time

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp ved skader, ulykker og sygdomstilfælde
med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved sygdomstilfælde hos børn der medfører kramper eller ændret bevidsthedstilstand
Førstehjælp og forebyggelse af småskader efter klemning, snitsår, fald, mv.
Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding
Førstehjælp og forebyggelse af hedeslag
Førstehjælp og forebyggelse af ætsninger og forgiftninger

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks.
gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.

Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.