Loading...

Brugerkursus i Retningslinje 005-ABA

1.495,00 kr. Ekskl. moms

Brugerkursus i Retningslinje 005-ABA

 

Når du er anlægsejer, bruger eller ansvarlig for driften af brandsikringsanlæg (ABA), er det et lovkrav, at du gennemgår et brugerkursus i Retningslinje 005 (for ABA anlæg).

Med dette brugerkursus i Retningslinje 005 lærer du, hvordan du sikrer, at brandsikringsanlægget virker. Et 100 procent velfungerende brandsikringsanlæg betyder, at skader på personer og værdier helt eller delvis undgås. Korrekt brug og et vedligeholdt anlæg sikrer, at fejlalarmer helt forsvinder eller holdes på et minimum. Det betyder, at beredskabet ikke belastes unødigt.

Pris er angivet per deltager.

 

 

Loading...

Brugerkursus i Retningslinje 005-ABA

3 timer 

Beskrivelse af kurset

Et brugerkursus i Retningslinje 005-ABA anlæg (Automatisk Brandalarmanlæg) er afgørende for at sikre, at alle involverede parter forstår og kan håndtere disse systemer korrekt.

Er du anlægsejer/-bruger eller ansvarlig for driften af brandsikringsanlæg, er det et myndighedskrav, at du gennemgår et brugerkursus i Retningslinje 005.
Med et brugerkursus i Retningslinje 005 lærer du, hvordan du sikrer, at brandsikringsanlægget virker, når uheldet er ude. Et 100 procent velfungerende brandsikringsanlæg betyder, at skader på personer og værdier helt eller delvis undgås. Korrekt brug og et vedligeholdt anlæg sikrer, at fejlalarmer helt forsvinder eller holdes på et minimum. Det betyder, at beredskabet ikke belastes unødigt.

Bestil et brugerkursus hvis du er anlægsejer/-bruger eller ansvarlig for driften af automatiske brandsikringsanlæg
TL SAFETY holder løbende brugerkursus i Hobro. Adressen kan være forskellig fra gang til gang.

Kurset er for dig, der er:
Driftsansvarlig for automatiske brandsikringsanlæg (ABA), (AVA), (IVA), (ABV-T), (AVS), (ABDL) samt (SIT) – Grundkursus.
Brugerkurser Retningslinje 005 består af følgende:

Kursusbeskrivelse
Teoretisk gennemgang af Retningslinje 005 grundmodul samt gennemgang af følgende anlægstyper og egenkontrollen af disse: automatisk brandalarmanlæg (ABA), automatisk varslingssystem (AVA/IVA), automatisk termisk brandventilationssystem (ABV-T), automatisk sprinkleranlæg (AVS), (ABDL) samt systemintegrationssystem (SIT).
Den driftsansvarlige får kendskab til korrekt betjening og vedligehold af anlæggene og bliver dermed klædt på til at varetage den daglige betjening efter de nye retningslinjerne fra det godkendte inspektionsselskab.

Målgruppe
Personer der i deres daglige virke er driftsansvarlige for et eller flere af ovenstående nævnte anlægstyper.

Kursusindhold:
Orientering om baggrunden for kurset
Populær brandteori
Hvorfor opstår brande?
Hvordan undgår vi brande?
Hvordan begrænser vi brandskader?
Hvorfor har vi brandsikringsanlæg?
Hvordan fungerer brandsikringsanlæg?
Instruktion i brugen af anlæggets orienteringsplaner
Reaktion i tilfælde af fejl på brandsikringsanlæg
Reaktion i tilfælde af alarm fra brandsikringsanlæg
Den driftsansvarliges ansvar og pligter


Forudsætning
Ingen.

Kursusbevis
Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.

Bortkomne kursusbevis
Hvis tidligere kursusbeviser bortkommer, og det skal udstedes et nyt kursusbevis, tillægges et gebyr på 100 kr. Betalingsbetingelser kan ses på TL SAFETY ApS’s hjemmeside.

Varighed
Cirka 3 timer 

Bemærk er i flere der skal på kurset tilbyder TL SAFETY at holde kurset hos jer så I dermed spare omkostninger på kørsel.

TL SAFETY har designet dette kursus, til at give brugerne en dybdegående forståelse af, hvordan ABA-anlæg fungerer, samt de nødvendige reaktioner i tilfælde af en alarm.
På kurset lærer deltagerne om de forskellige komponenter i et ABA-anlæg og deres funktioner. Dette inkluderer detektionsenheder, kontrolpaneler, alarmenheder og andre vigtige elementer. Derudover bliver de instrueret i at identificere og reagere på forskellige typer af alarmer og nødsituationer.
Undervejs vil der være fokus på at lære deltagerne om de gældende sikkerhedsforskrifter og retningslinjer, som er fastlagt i retningslinje 005. Dette kan omfatte krav til regelmæssig vedligeholdelse, testprocedurer og rapporteringsstandarder.
Formålet med kurset er give deltagerne teoretisk viden
Ved afslutningen af kurset forventes det, at deltagerne har opnået en omfattende forståelse af retningslinje 005 og er i stand til at agere ansvarligt og effektivt i forbindelse med et ABA-anlæg. Kurset er derfor en væsentlig del af sikkerhedsprotokollen for enhver organisation eller institution, der anvender sådanne systemer.