Loading...

Basal førstehjælp til børn

Ring for pris

Basal førstehjælp til børn sætter deltageren istand til at handle ved hjertestop og andre livstruende hændelser der involverer børn. Uddannelsen indeholder bl.a. hjerte-lunge-redning, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen og ‘alarmsymptomer’ ved febersygdomme.

Loading...

Basal førstehjælp til børn

Undervisningstid:
4 timer

Overordnet kompetencemål:
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med tilskadekomst hos børn.
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere et bevidstløst barn både med og
uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning for børn.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til et barn der har fremmedlegeme i luftvejen jf. ERC guidelines for
fjernelse af fremmedlegemer.
Deltageren skal kende ”alarmsymptomer” på infektionssygdomme og tilkalde relevant hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen:
* Velkomst og præsentation
* Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter
* Førstehjælpens hovedpunkter
* Bevidsthedstilstand (herunder alarmsymptomer ved infektionssygdomme)
* ABC-metoden
* Stabilt sideleje (større børn)
* Overlevelseskæden
* Hjerte-Lunge-Redning (HLR)
* Fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen
* Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælperens hovedpunkter.

Gennemførelsen af uddannelsen:

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på
relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter

Kursusbevis
Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.

Bortkomne kursusbevis
Hvis tidligere kursusbeviser bortkommer, og det skal udstedes et nyt kursusbevis, tillægges et gebyr på 100 kr. Betalingsbetingelser kan ses på TL SAFETY ApS’s hjemmeside.

Særlige bemærkninger:

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

Praktisk information:
Der skal være minimum 6 deltager og max 16 deltager for kurset gennemføres – er ønsket antal ikke opnået giver TL SAFETY besked og man overføres automastik til først kommende kursus.
Læs desuden kursusbetingelserne