Loading...

Varmt arbejde med tagdækkende arbejde

Ring for pris

Loading...

BESKRIVELSE AF KURSUS: Brandsikkerhed ved varmt arbejde

Hvert år står vi over for situationer, hvor brande opstår i forbindelse med varmt arbejde såsom tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og lignende aktiviteter. Disse uønskede hændelser kan undgås gennem omhyggelig planlægning og tilstrækkelig viden, som kan forvandle varmt arbejde til en sikker proces.

Formålet med dette kursus er at give deltagerne de nødvendige færdigheder til ansvarlig udførelse af varmt arbejde. Deltagerne vil lære at udføre tagdækning og lignende arbejde med en brandteknisk korrekt tilgang samt at vurdere potentielle risici og de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger forbundet med varmt arbejde.

Ved tagdækning er anvendelsen af ​​en gasbrænder til fastgørelse af tagpap en almindelig praksis. Derfor er tagdækning en form for varmt arbejde, der kræver grundig forberedelse og kontinuerlig fokus på sikkerhedsaspekterne. Gennem dette kursus vil du blive kendt med risici og de nødvendige sikkerhedsprocedurer ved tagdækning, hvilket vil hjælpe med at forebygge farlige brande.

Efter gennemførelse af kurset vil deltagerne blive tildelt et DBI-certifikat, som er gyldigt i 5 år i Danmark, Norge og Finland. Mange forsikringsselskaber kræver et DBI-certifikat for håndværkere, der arbejder med værktøj, der kan producere gnister. Dette certifikat er derfor en værdifuld anerkendelse af dine kompetencer og din evne til at arbejde sikkert med potentielt farlige opgaver.

MÅLGRUPPE

MÅLGRUPPE Dette kursus er relevant for enhver, der beskæftiger sig med tagdækning eller lignende arbejde på tage. Kurset indeholder praktiske øvelser inden for brandslukning, hvorfor vi anbefaler passende praktisk fodtøj og påklædning. Afslutningsvist vil der være en skriftlig prøve, som er en forudsætning for at opnå DBI-certifikatet.

UDBYTTE

Efter kurset vil deltageren være i stand til:

  • At afveje potentielle risici og de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med udførelse af varmt arbejde, herunder opgaver inden for tagdækning, der involverer brug af maskiner og værktøj, der udsender flammer eller varme og dermed potentielt kan medføre brand på arbejdsstedet.
  • At udføre varmt tagdækkerarbejde med korrekt brandteknisk praksis, herunder svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andre processer, der involverer varmeudviklende værktøj.
  • At implementere nødvendige brandtekniske forholdsregler inden påbegyndelse af arbejdet. Dette omfatter tilpasning af arbejdspladser og implementering af sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med brandsikkerheden. Deltageren vil også følge de gældende brandtekniske regler ved arbejdets afslutning.
  • At kunne udføre brandslukning i forbindelse med tagdækkerarbejde.