Loading...

Varmt arbejde ved gnistarbejde

Ring for pris

KURSUSBESKRIVELSE

Hvert år opstår der ild ved udførelse af opgaver som svejsning, skæring, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding, tagdækning og andre former for opgaver, der indebærer høje temperaturer. Disse uønskede brandhændelser bør undgås, da det er muligt at udføre sådant arbejde sikkert og uden brandrisiko ved at udvise forsigtighed og ved siden af den nødvendige viden. På dette træningskursus bliver deltagerne undervist i at planlægge og udføre opgaver med høje temperaturer på en forsvarlig måde.

Deltagerne vil lære at udføre opgaver med gnistdannede værktøj på en måde, der overholder brandmæssige retningslinjer, samtidig med at de vil være i stand til at identificere potentielle farer og sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages i betragtning under udførelsen af opgaver med høje temperaturer.
Efter at have bestået kurset vil deltagerne være berettigede til at modtage et DBI-certifikat, der er gyldigt i 5 år i Danmark, Norge og Finland. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med værktøj, der kan producere gnister, er i besiddelse af et DBI-certifikat.

 

Loading...

Efter kurset vil deltageren have evnen til at:

• Analysere sikkerhedsforanstaltningerne og potentielle risici ved udførelsen af bygningsopgaver, der involverer brug af maskiner og værktøj, der genererer gnister eller varme, og som kan føre til brand på arbejdsstedet.
• Udføre varmt arbejde ved anvendelse af brandtekniske metoder med værktøj, der producerer gnister, såsom skærebrændere, vinkelslibere, loddeværktøj eller varmluftspistoler.
• Implementere nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under udførelsen af arbejdet.
• Tilrette arbejdsområdet på en måde, der fremmer brandsikkerheden.
• Følge de brandtekniske retningslinjer ved afslutningen af arbejdet.
• Udføre brandslukning på arbejdsstedet.

MÅLGRUPPE

Målgruppen for kurset omfatter enkeltpersoner, som er involveret i anvendelsen af ​​gnistproducerende værktøj i forskellige sammenhænge. Kurset omfatter praktiske øvelser i brandslukning som en del af undervisningen. Af denne grund anbefales deltagere at bære passende praktisk fodtøj og påklædning. Afslutningsvis kræves det, at deltagerne består af en skriftlig prøve for at opnå det officielle DBI-certifikat.