Loading...

Førstehjælp ved Småskader

Ring for pris

Førstehjælp ved Småskader sætter deltageren i stand til at kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, f.eks. fremmedlegemer i hud og øjne, tandskader, næseblod, mindre sår og hudafskrabninger.

Loading...

Førstehjælp ved småskader

Undervisningstid
1,5 timer

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med småskader, herunder skader forårsaget af kæledyr (hunde, katte, m.v.), planter i Danmark, fremmedlegemer i hud, øre og næse samt øjne, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger og ætsninger, mindre stik og snitsår, slag, hovedskader,
mindre sår og hudafskrabninger.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
Førstehjælp ved tandskader
Førstehjælp ved næseblod
Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger
Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
øvelser på gulv, deltager refleksion og praktiske øvelser. De praktiske øvelser skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af praksisnære rekvisitter.
Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for refleksion.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”