Loading...

Førstehjælp ved Hjertestop

Ring for pris

Førstehjælp ved Hjertestop omhandler bl.a. overlevelseskæden, hjerte-lunge-redning, brug af AED/hjertestarter, fjernelse af fremmedlegemer i luftvejen, lejring af bevidstløse og alarmering.
Uddannelsen kan gennemføres selvstændigt eller i sammenhæng med øvrige førstehjælpsuddannelser.

Loading...

Undervisningstid
4 timer
Overordnet kompetencemål
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejen, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
Deltageren skal kunne genkende symptomer på stroke og blodprop i hjertet og handle hensigtsmæssigt.

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)
  • Stabilt Sideleje
  • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person
  • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
  • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning

Gennemførelsen af uddannelsen

Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.

Særlige bemærkninger

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.
Denne uddannelse er udviklet i samarbejde med, og anerkendt af Dansk Råd for Genoplivning.