Loading...

Førstehjælp ved Blødninger

Ring for pris

Førstehjælp ved Blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt forebygge shock/kredsløbssvigt som følge af blødninger

Loading...

Førstehjælp ved blødninger

Undervisningstid              1,5 time

Førstehjælp ved blødninger

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større
blødninger uanset placering på kroppen og blødningens omfang. Derudover kan deltageren yde relevant
førstehjælp ved mistanke om indre blødninger.
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter.
Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Det centrale indhold på uddannelsen

Førstehjælp ved større blødninger
Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
Førstehjælp ved indre blødninger
Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
Evaluering og bevisudlevering

Gennemførelsen af uddannelsen

Det forventes, at kurset gennemføres med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af
praksisnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal og med inddragelse af praksisnære rekvisitter.
I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse gennemføres sammen med en basisuddannelse og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres denne tilvalgsuddannelse som et selvstændigt kursus, skal der tillægges dele vedr. indledning
og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.
Særlige bemærkninger:
Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.