Loading...

Retningslinje 005 for ABA

1.495,00 kr. ekskl. moms

Retningslinje 005 (ABA anlæg)

Når du er anlægsejer, bruger eller ansvarlig for driften af brandsikringsanlæg (ABA), er det et lovkrav, at du gennemgår et brugerkursus i Retningslinje 005 (for ABA anlæg).

Med dette brugerkursus i Retningslinje 005 lærer du, hvordan du sikrer, at brandsikringsanlægget virker. Et 100 procent velfungerende brandsikringsanlæg betyder, at skader på personer og værdier helt eller delvis undgås. Korrekt brug og et vedligeholdt anlæg sikrer, at fejlalarmer helt forsvinder eller holdes på et minimum. Det betyder, at beredskabet ikke belastes unødigt.

Pris er angivet per deltager.

 

 

Loading...

Retningslinje 005  4 1/2 timer 

Beskrivelse af kurset

Dette kursus fokuserer på en teoretisk gennemgang af grundmodulet i Retningslinje 005 samt en detaljeret gennemgang af forskellige typer af anlæg og deres selvkontrol. Dette omfatter automatisk brandalarmsystem (ABA), automatisk varslingssystem (AVA/IVA), automatisk termisk brandventilationssystem (ABV-T), automatisk sprinklersystem (AVS), automatisk branddetektering og -lukning (ABDL) samt systemintegrationssystem (SIT).

Kurset giver den ansvarlige for driften kendskab til korrekt betjening og vedligeholdelse af disse anlæg. Deltagerne bliver rustet til at håndtere den daglige drift i overensstemmelse med de nye retningslinjer fastsat af godkendt inspektionsselskab.

Målgruppe:

Dette kursus henvender sig til personer, der i deres daglige arbejde har ansvaret for driften af ​​en eller flere af de nævnte typer anlæg.

Indhold på kurset:

 • Information om kurset
 • Grundlæggende principper inden for brandsikkerhed
 • Årsager til brande
 • Hvordan undgår vi brande
 • Formålet med brandsikringsanlæg
 • Funktionsmåden af ​​brandsikringsanlæg
 • Brug af anlæggets orienteringsplaner
 • Respons i tilfælde af fejl på brandsikringsanlæg
 • Respons ved brandalarm fra brandsikringsanlæg
 • Driftsansvarliges ansvar og pligter
 • Praktisk øvelse

Praktisk info

Forudsætning
Ingen.

Uddannelsesbevis
Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.