Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor-27.10.24

Færdselsrelateret førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Undervisningstid
8 timer
Overordnet kompetence mål
Deltageren kan både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren kan give relevant førstehjælp til en voksen person der har fremmedlegemer i luftvejene, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
Deltageren har reflekteret over egen holdning og muligheder for at handle forebyggende ved de typiske årsager til, at personer bliver dræbt eller kvæstet i trafikken
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med færdselsrelaterede førstehjælpssituationer.

Det centrale indhold på uddannelsen
Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”

Gennemførelsen af uddannelsen


Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser
Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
Tilvalgsuddannelse ”Færdselsrelateret førstehjælp bil, MC og traktor”. (4 timer)
Uddannelsen skal gennemføres med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning.
Øvelser og træning skal gennemføres på relevant og egnet areal, hvor cykel og bil mv. kan indgå, og tage udgangspunkt i ulykkestyper hvor bil er involveret.
I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning).
Del 4 gennemføres først ved afslutningen af et kursusforløb.
I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” indgår de to dele ikke.
Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.
Gennemføres tilvalgsuddannelsen ”Færdselsrelateret førstehjælp til bil, MC og traktor” som et selvstændigt kursus, skal det gennemføres på 4,5 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger
Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen inden for de sidste 36 mdr.
Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).
Se eventuelt Dansk Førstehjælpsråds fortolkning af meritmuligheder på  www.førstehjælpsråd.dk

Kursusbevis
Efter endt kursus med tilfredsstillende indsats udstedes et kursusbevis.

Bortkomne kursusbevis
Hvis tidligere kursusbeviser bortkommer, og det skal udstedes et nyt kursusbevis, tillægges et gebyr på 100 kr. Betalingsbetingelser kan ses på TL SAFETY ApS’s hjemmeside.

Praktisk information:
Der skal være minimum 6 deltager og max 16 deltager for kurset gennemføres – er ønsket antal ikke opnået giver TL SAFETY besked og man overføres automastik til først kommende kursus.
Læs desuden kursusbetingelserne

Dato & tid

27 oktober 2024
Start 09:00
Slut 17:30

Adresse

Amerikavej 22
9500
Hobro

Arrangør

TL SAFETY Aps
400,00 kr. Ekskl. moms